O spoločnosti

Spoločnosť VZDUCHOTORG, s.r.o. bola zaregistrovaná v roku 1995. Jej činnosť je založená na využívaní dlhoročných tradícií pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, dodávkach, montáži a servise predovšetkým sušiarenských zariadení a sušiarenských technologických liniek, ako i zariadení pre vetranie a klimatizáciu v oblasti mliekárenského, potravinárskeho, chemického, drevárskeho, strojárenského priemyslu, poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia.
Spoločnosť vyvíja rozsiahle aktivity v rámci inžinieringu a dodávok zariadení predovšetkým na trhy krajín východnej a strednej Európy.

Sídlo spoločnosti Vzduchotorg